Holy Truidencian Empire (NOR)

From CivWiki
Jump to navigation Jump to search

Det Hellige Trudensiske / Det Heilage Trydensiske Rike (Engelsk: Holy Truidencian Empire, Latvisk: Svētā Trūdencijas Impērija, Færøysk: Heilaga Ríkið Trýdensia) ,også kjent som Trudensia, HTR og (den nå utdaterte forkortelsen) IT, slik som sine forgjengere, er den direkte etterfølgeren til de gamle Truidenske Rikene gjennom tidene. Hovensakelig er det snakk om Det Andre Truidenske Rike (CivClassic med Obtainable Spatula som keiser), det kortvarige Tredje Truidenske Rike (Devoted Hell), og Det Første Truidenske Rike (CivClassic med Bez som keiser).